Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 24/2008. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Vonaljegy - előre váltott 175 Ft

- gépkocsi vezetőnél 260 Ft

b) Egyvonalas bérletjegy 3645 Ft

c) Egyvonalas fél havi bérletjegy 2697 Ft

d) Összvonalas bérletjegy 4795 Ft

e) Összvonalas fél havi bérletjegy 3547 Ft

f) Összvonalas heti bérletjegy 1623 Ft

g) Arckép nélküli összvonalas bérletjegy 17 300 Ft

h) Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy 1645 Ft

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 260 Ft

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja: 350 Ft”

2. § A R. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A megállapított viteldíjon felül

b) 4700 Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki

ba) jegy nélkül, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe;

bb) olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs olvashatóan tintával rávezetve;

bc) kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít, 8 napon belüli fizetés esetén a pótdíj 6000 Ft.”

3. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja 48 órán, illetve két munkanapon belül, a vállalkozó által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül pótdíj fizetése alól, de 500 Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.”

4. § A R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. §
Díjcsoport Mennyiségi egység Szóló autóbusz Csuklós autóbusz
a) kilométer díj Ft/km 340 430
b) óradíjtétel Ft/óra 1700 2150
c) legcsekélyebb díj
(30 km)
Ft 10 200 12 900

5. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére