Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kaposvár Kártya az Önkormányzat vagy intézményei közreműködésével szervezett egyes rendezvényeken - a polgármester által engedélyezett, legfeljebb 40%-os mértékű - kedvezményre jogosít, amennyiben a kedvezmény miatt esetlegesen kieső bevételt egyedi közgyűlési döntéssel biztosított önkormányzati forrás pótolja.”

2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére