Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló - többször módosított - 31/1994. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1. § A parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló - többször módosított - 31/1994. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a külön hatóság *  szakvéleménye az irányadó.”

2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére