Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 33/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló - többször módosított - 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletre a következőket rendeli el:

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló - többször módosított - 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége”

2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére