Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló - többször módosított - 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotta:

1. § A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló - többször módosított - 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § E rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ágazatokhoz tartozó tevékenységek folytatása során a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok zajkibocsátása e rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott zajterhelési alapértékeket ne haladja meg.”

2. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 35/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

03 Halászat, halgazdálkodás

14 Ruházati termékek gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

41 Épületek építése

42 Egyéb építmény építése

43 Speciális szaképítés

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme javítása

46 Nagykereskedelem

47 Kiskereskedelem

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

58 Kiadói tevékenység

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

90 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység

93 Sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

96 Egyéb személyi szolgáltatás


  Vissza az oldal tetejére