Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 37/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló - többször módosított - 10/1991. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló - többször módosított - 10/1991. (V. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése első tagmondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnoka felkérésére az elnevezéssel és emléktábla elhelyezéssel kapcsolatban előzetes véleményt alakítanak ki az alábbi személyek az általuk meghatározott ügy- és munkarend szerint:”

2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére