Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 38/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemű csatornadíj használatáért fizetendő díjakról szóló - többször módosított - 4/1991. (II. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemű csatornadíj használatáért fizetendő díjakról szóló - többször módosított - 4/1991. (II. 19.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/1991. (VII. 3.), a 43/1991. (XII. 10.), 46/1994. (XI. 14.) önkormányzati rendeletek hatályukat veszti.

2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére