Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 39/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló - többször módosított - 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1), illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A szabálysértésekről szóló - többször módosított - 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul.

„(4) Aki a Deseda tó területén csónakot nem az arra kijelölt - külön rendeletben *  meghatározott - kikötőben tárol, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

2. § (1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 18. § jelenlegi (4) bekezdésében szereplő „(1)-(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)-(4) bekezdésben” szövegrész lép.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére