Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 41/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 3. és 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről a (továbbiakban: helyi értékek) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 65. pontja hatályát veszti.

2. § E rendelet 2008. június 15. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére