Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6/A. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) A KRESZ szerint *  szabálytalanul - így a járdán is - megálló és várakozó járművekre,

e) a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül parkoló járművekre.”

2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére