Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 43/2008. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, többször módosított 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. § (3) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, többször módosított 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2008. július 1. napján, de legkésőbb az energiapolitikáért felelős miniszter véleményének az önkormányzathoz való megérkezését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 43/2008. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak

Megnevezés Mértékegység Díjtételek áfa nélkül*
I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjtételek
1. Alapdíjak
a) Fűtési alapdíj Ft/légm3/év 292,44
b) Vízfelmelegítési alapdíj Ft/légm3/év 74,04
c) Együttes alapdíj A (a + b) Ft/légm3/év 366,48
2. Hődíj Ft/GJ 3423,00
3. Használati melegvíz felmelegítési díja Ft/vízm3 922,00
* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

A hőfelhasználás mennyiségének megállapítása épületrészenkénti (épület hőfogadójában történő) mérésen alapul.

A hődíj megállapításának alapadatai:

Fűtött éves légtérfogat: 1 060 052 légm3

Használati melegvíz: 300 000 vízm3

Bevitt hőmennyiség: 385 740 GJ

Értékesített hőmennyiség: 298 216 GJ

1 m3 ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség: 0,27 GJ/vízm3


  Vissza az oldal tetejére