Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában, a 10. § (18) bekezdésében, a 44/A. § (1) és (2) bekezdésében, a 46. § (5) bekezdésében, valamint a 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 35%-a.

(2) Középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 15%-a.

(3) Az ügykezelő esetében a középfokú végzettségű köztisztviselőkre irányadó szabályok szerint az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 15%-a.”

2. § A R. 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 40%-a.

(2) Középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20%-a.

(3) Az ügykezelő esetében a középfokú végzettségű köztisztviselőkre irányadó szabályok szerint az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20%-a.”

3. § (1) E rendelet - a 2. § kivételével - 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. szeptember 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére