Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 56/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - a 44/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelettel módosított - 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról - a 48/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelettel módosított - 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A támogatásban részesített munkavállalónak vállalnia kell a telek 2 éven belüli beépítését, valamint azt, hogy legalább 10 évig kaposvári munkahelyen fog dolgozni és ezt minden év december 31. napjáig munkáltatói igazolással igazolja. Különös méltánylást érdemlő esetben a Polgármester a beépítési határidő egy alkalommal legfeljebb 2 évvel való meghosszabbítását engedélyezheti.

2. § E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. szeptember 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére