Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított- , 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § A R. 7. számú mellékletének A) és B) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke, melyek az általános forgalmi adót is tartalmazzák

Komfort fokozat Övezet/mérték (Ft/m2/hó)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Összkomfortos 284,40 212,90 212,90 212,90 212,90 176,40 176,40 212,90
2. Komfortos
- gázfűtéses 249,90 178,90 178,90 178,90 178,90 142,10 142,10 178,90
- egyéb fűtési módú 193,60 144,30 144,30 144,30 144,30 122,40 122,40 144,30
3. Félkomfortos 53,80 53,80 53,80 53,80 53,80 53,80 53,80 53,80
4. Komfort nélküli 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80
5. Szükséglakás 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10

B) A nyugdíjasház bérlői által fizetendő külön szolgáltatások díja: 7880 Ft/hó/fő, mely díj az általános forgalmi adót tartalmazza.

3. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 59/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A bérlő-kiválasztási jog térítési díja

a) egyszobás lakásnál 281 500 Ft/év

b) másfél szobás lakásnál 310 500 Ft/év

c) kétszobás lakásnál 338 500 Ft/év

d) két- és félszobás lakásnál 396 000 Ft/év

e) háromszobás lakásnál 452 000 Ft/év

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére