Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 65/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló, többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló- többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 65/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJAK
(a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

1. IDÉNYJELLEGŰ ÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 3160 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 1833 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 3053 Ft/m2/hó

e) III/B, C és IV. övezet 1547 Ft/m2/hó

f) V. övezet 595 Ft/m2/hó

2. ALKALMI ÉS MOZGÓÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 1298 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 611 Ft/m2/nap

d) III/A. övezet: 1223 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet: 476 Ft/m2/nap

f) a Húsvéti és Karácsonyi Vásár időtartamára - az Önkormányzat által e célra kijelölt közterületen - a bérleti díj 237 Ft/m2/nap

3. VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERT

a) I. övezet A: 611 Ft/m2/hó

b) I. övezet B: 1223 Ft/m2/hó

c) I. övezet C, D: 1070 Ft/m2/hó

d) II. övezet: 458 Ft/m2/hó

e) III/A övezet: 917 Ft/m2/hó

f) III/B, C; IV.;V övezet: 239 Ft/m2/hó

4. KIÁLLÍTÁS - ÁRUBEMUTATÁS

a) I. övezet A.B.: 183 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 152 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 121 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 121 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet -

5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 245 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 245 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 119 Ft/m2/nap

6. SÁTORGARÁZS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 2293 Ft/parkoló/hó

c) III/A övezet: 2293 Ft/parkoló/hó

d) III/B, C; IV.;V övezet: -

7. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 93 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 93 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 60 Ft/m2/nap

8. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE

a) I. övezet A.B.: 1440 Ft/m2/hó

b) I. övezet C, D: 1154 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 577 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 865 Ft/m2/hó

e) III/B, C; IV.;V övezet: 344 Ft/m2/hó

9. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET

a) I. övezet A.B.: 1154 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 865 Ft/m2/év

c) II. övezet: 433 Ft/m2/év

d) III övezet: 577 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet: -

10. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL

a) I. övezet A. B.: 2 hónapig 30 Ft/m2/nap

3. hónaptól 56 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D.: 30 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 24 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 30 Ft/m2/nap

e) III/B, C övezet: 18 Ft/m2/nap

f) IV., V. övezet 12 Ft/m2/nap

11. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

VALAMENNYI ÖVEZETBEN

2 Ft/m2/nap, de minimum 3572 Ft/ nap

11.A. PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

a) I. övezet A., B. 416 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D. és III./A övezet 357 Ft/m2/nap

c) II. övezet 179 Ft/m2/nap

d) III./B,C; IV, V. övezet 119 Ft/m2/nap

12. 1991.I.1. ELŐTT KÖZTERÜLETRE ÉPÍTETT KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNY

a) I. övezet A. B.: 1154 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 865 Ft/m2/év

c) II. övezet 433 Ft/m2/év

d) III. övezet 577 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet -

13. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

a) I. övezet 1071 Ft/m2/nap

b) II. övezet 834 Ft/m2/nap

c) III. övezet 952 Ft/m2/nap

e) IV, V övezet 357 Ft/m2/nap”


  Vissza az oldal tetejére