Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 67/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) preambuluma helyébe a következő preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:”

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 67/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használat módja I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján) helyi rendezvények esetében
Ft/m2/nap


433


342


310


310


310
Megállító tábla
Ft/m2/nap

310

233

233

233

233
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján
Ft/m2/hó

2.331

1.864

1.554

1.554

1.554
Villanyoszlopokon elhelyezett reklámtáblák, hirdető felület nagysága alapján, felületenként
Ft/m2/hó

1.399

1.088

933

933

933
Politikai célú hirdetés (kivéve az Önkormányzat által kihelyezett mobiliák)
Ft/m2/nap

186

138

101

101

101
Óriásplakát hirdető felülete
Ft/m2/hó

0

1.322

1.322

1.322

1.322

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére