Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Külterületi ingatlanok őrzését megszervező társadalmi szervezetek, alapítványok e tevékenység végzéséhez legfeljebb havi 50.000 Ft támogatásban részesíthetők, amennyiben az őrzés legalább 100 ingatlanra (önálló helyrajzi szám) kiterjed, a kiadások szabályszerű dokumentációval igazoltak és a pályázó legalább 50% önerőt felvállalt.”

2. § E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére