Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 73/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Vonaljegy - előre váltott 185 Ft

- gépkocsi vezetőnél 270 Ft

b) Egyvonalas bérletjegy 3795 Ft

c) Egyvonalas fél havi bérletjegy 2827 Ft

d) Összvonalas bérletjegy 4995 Ft

e) Összvonalas fél havi bérletjegy 3717 Ft

f) Összvonalas heti bérletjegy 1698 Ft

g) Arckép nélküli összvonalas bérletjegy 18 100 Ft

h) Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy 1835 Ft

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 270 Ft

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja: 370 Ft”

2. § A R. 6. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(1) A megállapított viteldíjon felül

b) 5000 Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki

ba) jegy nélkül, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe;

bb) olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs olvashatóan tintával rávezetve;

bc) kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít, 8 napon belüli fizetés esetén a pótdíj 6000 Ft.”

3. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja 48 órán, illetve két munkanapon belül, a vállalkozó által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül pótdíj fizetése alól, de 550 Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.”

4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Díjcsoport Mennyiségi egység Szóló autóbusz Csuklós autóbusz
a) kilométer díj Ft/km 355 450
b) óradíjtétel Ft/óra 1775 2250
c) legcsekélyebb díj Ft 10 650 13 500
(30 km)

5. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a R. 8. §-ának címe hatályát veszti.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére