Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 79/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú város közigazgatási területére terjed ki.

Az adó mértéke

2. § *  Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

Adómentesség

3. § * 

3/A. § *  (1) Adómentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2)-(11) * 

Adókedvezmény

4. § *  A vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévében elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.

5. § *  (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 29/2003. (VI. 20) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 74/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 39/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelet, 68/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 79/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 79/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére