Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 83/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló - többször módosított - 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletre figyelemmel - a következő rendeletet alkotja:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló - többször módosított - 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 83/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet az 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

A folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjai
(általános forgalmi adó nélkül)

Éves díj
Kémény típusa Lakossági Közületi
1. Egyedi kémény (Ft/kémény) 832 832
2. Egycsatornás gyűjtő kémény (Ft/szint) 832 832
3. Központi hőellátó és üzemi tüzelő berendezés kémény (Ft/fm) 60 204
4. Gyárjellegű kémény (120 kW teljesítmény felett) (Ft/fm) 241 402
5. A 3. és 4. pontokban szereplő kéménytípusokhoz tartozó csatorna és akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával

Az esetenként kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjai
(általános forgalmi adó nélkül)

Lakossági Közületi
1. Az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékai műszaki felülvizsgálata (Ft/kémény) 4836 6044
2. A kémény, füstcsatornák tervezésével és használatával összefüggő szakvélemények adása (Ft/kémény) 2420 2420
3. A lakó- és közösségi épületek kéményeinek füstnyomás próbája, kiégetése díjtalan díjtalan
4. A bontási munkát nem igénylő kürtődugulások megszüntetése (Ft/óra) 2116 2116
5. A nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek kéményeinek és tartozékainak tisztítása; Ft/kémény 832 832
műszaki felülvizsgálata (Ft/kémény) 4836 6044
6. A gázfogyasztó berendezések bekötésével összefüggésben a kémények terhelhetőségének megállapítása és az erről szóló nyilatkozat készítése (Ft/kémény) 4836 6044

  Vissza az oldal tetejére