Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról és a 86/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatálybaléptetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet az alábbi 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § Legalább 50%-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató gazdálkodó szervezet részére, amennyiben a munkavállalók továbbfoglalkoztatása átmenetileg veszélybe kerül, a Keret terhére - megfelelő fedezet biztosítása esetén - legfeljebb két éves futamidőre visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtható. A kölcsön visszafizetésének megkezdésére legfeljebb egy év türelmi idő adható.

Támogatottnak vállalnia kell, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatás nyújtását megelőző év átlagos statisztikai állományi létszámának legalább 80%-át megtartja és munkaviszonyukat a támogatás futamideje alatt fenntartja.”

2. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 86/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2009. március 1. napjával lép hatályba.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére