Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő címmel és 7/E. §-al egészül ki:

Színházi dolgozók elhelyezésére szolgáló lakások

7/E. § (1) A Csiky Gergely Színház dolgozóinak elhelyezésére e rendelet 9. számú mellékletének e) pontjában felsorolt lakások szolgálnak.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő lakások bérbeadásának feltételeit az Ltv. 80. § (1) bekezdése alapján a Csiky Gergely Színház ügyvezető igazgatója, belső szabályzatban határozza meg. A színház a bérlő kijelöléséről a Vagyonkezelő Zrt-t és a polgármestert tájékoztatja.

(3) A Csiky Gergely Színház ügyvezető igazgatója a lakások bérlőit legfeljebb egy színházi évadra jelöli ki.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő lakások lakbérének mértékét e rendelet 7. számú mellékletének A) pontja határozza meg.”

2. § A R. 7. számú mellékletének A) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke, melyek az általános forgalmi adót is tartalmazzák

Komfort fokozat Övezet/mérték (Ft/m2/hó)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Összkomfortos 317,20 245,70 245,70 245,70 245,70 209,20 209,20 245,70
2. Komfortos
- gázfűtéses 282,70 211,70 211,70 211,70 211,70 174,90 174,90 211,70
- egyéb fűtési módú 226,40 177,10 177,10 177,10 177,10 155,20 155,20 177,10
3. Félkomfortos 86,60 86,60 86,60 86,60 86,60 86,60 86,60 86,60
4. Komfort nélküli 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60
5. Szükséglakás 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90

3. § A R. 9. számú mellékletének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) szolgálati lakásnak minősülő lakások:

1. Baross G. u. 25-27. I/2.

2. Baross G. u. 25-27. I/3.

3. Baross G. u. 25-27. II/9.

4. Baross G. u. 25-27. IV/19.

5. Baross G. u. 25-27. IV./20.

6. Baross G. u. 25-27. IV/22.

7. Baross G. u. 25-27. IV/23.

8. Damjanich u. 17.

9. Damjanich u. 17.

10. Erdősor u. 9.

11. Füredi u. 19. III/1.

12. Füredi u. 24. IV/12.

13. Füredi u. 19. I/1.

14. Füredi u. 79. I/11.

15. Füredi u. 79. I/2.

16. Füredi u. 79. I/3.

17. Füredi u. 79. I/4.

18. Gróf Apponyi A. u. 51.

19. Honvéd u. 21. VII/1.

20. Honvéd u. 18/b. II/3

21. Hunyadi J. u. 79. I/5.

22. Hunyadi J. u. 79. I/11.

23. Hunyadi J. u. 79. I/12.

24. Hunyadi J. u. 79. I/13.

25. Hunyadi J. u. 79. I/15.

26. Hunyadi J. u. 79. II/2.

27. Hunyadi J. u. 79. II/3.

28. Hunyadi J. u. 79. II/16.

29. Kaposfüredi u. 100/a.

30. Kaposfüredi u. 100/a.

31. Kaposfüredi u. 105.

32. Kisfaludy u. 26/a.

33. Kossuth L. u. 48/a.

34. Kossuth L. u. 48/b.

35. Kossuth L. u. 48/c.

36. Kossuth tér 5. II./10

37. Pázmány P. u. 32/b.

38. Petőfi u. 39. fsz. 2.

39. Petőfi u. 39. fsz. 3.

40. Sávház I. lh. IX/4.

41. Sávház II. lh. VI/19.

42. Sörház u. 10.

43. Szent I. u. 29/a.

44. Szent I. u. 29/b.

45. Toponári u. 44.

46. Toponári u. 44.

47. Kanizsai u. 10. IV./4.

48. Béke u. 85. III/2.

Házfelügyelői szolgálati lakások:

1. Dózsa Gy. u. 22.

2. Fő u. 22.

3. Nádasdi u. 1/a.

4. Sávház I. lh.

5. Sávház II. lh.

6. Sávház III. lh.”

4. § A R. 9. számú melléklete a következő e) ponttal egészül ki, egyben a jelenlegi e) pont számozása f) pontra változik:

„e) Csiky Gergely Színház dolgozóinak elhelyezésére szolgáló lakások

1. Ady E. u. 8. I/6., I/7.

2. Bajcsy Zs. u. 11. fsz. 1., fsz 2.

3. Baross G. u. 25-27. I/6.

4. Baross G. u. 25-27. III/15.

5. Baross G. u. 25-27. III/14.

6. Baross G. u.25-27. III/17.

7. Béke u. 63. IV/2.

8. Dózsa Gy. u. 2. I/4.

9. Dózsa Gy u. 2. II/4.

10. Honvéd u. 20/c. VII/1.

11. Honvéd u. 21. X/4.

12. Hunyadi J. u. 79. II/14.

13. Hunyadi J. u. 79. II/15.

14. Rákóczi tér 6. I-IV. em. (24 db garzonlakás)

15. Tallián Gy. köz 19.

16. Tallián Gy. u. 122. alagsor (2 különálló szoba közös mellékhelyiségekkel)

17. Tallián Gy. u. 122. fsz. (4 különálló szoba mellékhelyiségekkel)

18. Tallián Gy. u. 122. tetőtér

19. Kossuth L. u. 8/a. alagsor”

5. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2009. április 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére