Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 6. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A „Mindkét irányból behajtani tilos. Kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblával ellátott utcák:

a) Múzeum u.

b) Teleki u. (díszburkolattal ellátott szakasz)

c) Noszlopy G. u. (díszburkolattal ellátott szakasz)

d) Ady E. u. (díszburkolattal ellátott szakasz)

e) Kossuth tér

f) Fő utca sétáló szakasza.”

2. § A R. 6. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A behajtási engedély a 9. sz. mellékletben meghatározott díj ellenében a külön jogszabályban *  meghatározott feltételek esetén napi, havi vagy éves időtartamra adható.”

3. § A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 8/2009. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A behajtási engedélyek díjtételei

(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Kérelmezők Díjtétel/rendszám (Ft)
napi havi éves
Lakhellyel rendelkező magánszemélyek - - -
Áruszállítást végzők 500 5.000 50.000
Fő utcán telephellyel rendelkező pénzintézet /pénzszállító biztonsági gépkocsi sétáló utcai behajtása esetén/ - - 150.000
Lakhellyel nem rendelkező magánszemélyek 400 - -

  Vissza az oldal tetejére