Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a luxusadóval kapcsolatos települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékéről szóló 81/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A luxusadóval kapcsolatos települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékéről szóló 81/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. § E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére