Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 3/2009. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (III. 3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában a költségvetési létszámkeret 2.863 főre módosul.

2. § A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 21/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére