Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 24/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló - többször módosított - 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket és díjakat alapítja:

1. § A kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló - többször módosított - 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A „Kaposvár Város Szolgálatáért” adható kitüntetést Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése adományozza. A kitüntetett személyek oklevélben részesülnek.

2. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az év kiemelkedő sportolói elismerésére a Közgyűlés a Sportbizottság javaslatára az „Év Sportolója” díjat adományozza.

(2) Az „Év Sportolója” pénzjutalomban és oklevélben részesül.

(3) Évente egy csapat kitüntetés és női és férfi kategóriában egy-egy egyéni kitüntetés adományozható.”

3. § A R. a következő 11/C. §-al egészül ki:

„11/C. § (1) Az év kiemelkedő, 18. életévüket be nem töltött általános- és középiskolai sportolói elismerésére a Közgyűlés a Sportbizottság javaslatára az „Év Diáksportolója” díjat adományozza.

(2) Az Év Diáksportolója” tárgyjutalomban részesül.

(3) Tanévenként leány és fiú kategóriában egy-egy egyéni, illetve egy csapat kitüntetés adományozható.”

4. § A R. a következő 11/D. §-al egészül ki:

„11/D. § (1) Az év kiemelkedő, 21. életévüket be nem töltött sportolói elismerésére a Közgyűlés a Sportbizottság javaslatára az „Év Utánpótláskorú Sportolója” díjat adományozza.

(2) Az „Év Utánpótláskorú Sportolója” tárgyjutalomban részesül.

(3) Évente leány és fiú kategóriában egy-egy egyéni, illetve egy csapat kitüntetés adományozható.”

5. § E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére