Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló, többször módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1),illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A szabálysértésekről szóló, többször módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a következő 11/A. §-al egészül ki:

„11/A. § (1) Aki jogosulatlanul kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy szolgáltatást nyújt, megvalósítja a külön jogszabályban *  meghatározott szabálysértést és az ott megjelölt pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

2. § E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére