Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 23.362.485 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 28.830.887 e Ft-ra, a hiány összege 5.468.402 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 17.519.825 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 17.897.226 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 6.850.500 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.152.109 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4.815.095 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 24.659 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 2.713.113 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 5.842.660 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 10.933.661 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 7.471.370 e Ft-ban

- a felújítások összegét 1.194.123 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 180.471 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 201.460 e Ft-ban

- a felhalmozási célú céltartalékot 925.139 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 4. § (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 5.468.402 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 4.475.269 e Ft felhalmozási célú hitel, mely az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 615.732 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében felveendő Panel Plusz hitel, 377.401 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.

4. § A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 2.118.774 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

12. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 20/2009. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban elrendelt pénzmaradvány zárolást feloldja. A pénzmaradvány elszámolás ellenőrzésére elrendelt célvizsgálat javaslata és a beszámoló 10/d melléklete szerinti korrekciók átvezetésével módosított pénzmaradványt e rendelet 14. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A 2008. évi ténylegesen felhasználható nettó pénzmaradvány az intézmények esetében 625.836 e Ft-ra, az önkormányzati gazdálkodás esetében 2.535.881 e Ft-ra módosul.

Záró rendelkezés

13. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. június 11.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

4.1. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

4b.1. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

14a. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

14b. melléklet a 31/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére