Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Vonaljegy - előre váltott 195 Ft

- gépkocsi vezetőnél 280 Ft

b) Egyvonalas bérletjegy 3.955 Ft

c) Egyvonalas fél havi bérletjegy 2.947 Ft

d) Összvonalas bérletjegy 5.205 Ft

e) Összvonalas fél havi bérletjegy 3.872 Ft

f) Összvonalas heti bérletjegy 1.768 Ft

g) Arckép nélküli összvonalas bérletjegy 18.850 Ft

h) Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy 1.915 Ft

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 280 Ft

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja: 390 Ft”

2. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Díjcsoport Mennyiségi egység Szóló autóbusz Csuklós autóbusz
a) kilométer díj Ft/km 370 470
b) óradíjtétel Ft/óra 1.850 2.350
c) legcsekélyebb díj (30 km) Ft 11.100 14.100

3. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. június 11.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére