Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2009. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló - többször módosított - 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdése és a 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Várakozási díjtételek: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.)

Gépjármű típusa Óradíjak Ft-ban (Áfával)
I. övezet II. övezet
Személygépkocsi
Tehergépkocsi
(2,5 t össztömeget meg nem haladó) 180 145
Motorkerékpár
Motoros tricikli
Autóbusz 715 580

A minimális parkolási díj 50 Ft (Áfával).”

2. § A R. 2. számú mellékletének 2/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Bérletek ára: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.)

Bérletárak Ft-ban
Általános, valamennyi parkolóra használható Egy meghatározott fizetőparkolóra használható
I. övezet
Heti: - 1.250,-
Havi: 6.670,- 5.000,-
Negyedéves: 19.270,- 14.375,-
Féléves: 37.290,- 28.020,-
Éves: 73.230,- 54.895,-
II. övezet
Heti: - 1.015,-
Havi: 5.315,- 4.065,-
Negyedéves: 15.415,- 11.875,-
Féléves: 29.790,- 22.920,-
Éves: 58.540,- 45.105,-

3. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. június 11.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére