Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 37/2009. (VI. 12) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 3. és 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről a (továbbiakban: helyi értékek) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az alábbi 89. ponttal egészül ki:

89. Kápolna 14 stációval Kaposvár-Toponár, Orci. út
hrsz: 13236 és 13237

2. § A R. 2. számú melléklete az alábbi 227. ponttal egészül ki:

227. Óvoda anyaépület (volt zárda épülete) Kaposvár-Toponár, Toponári út
hrsz: 13820/1

3. § A R. 3. számú melléklete az alábbi 40. ponttal egészül ki:

40. Óvoda anyaépület (volt zárda épülete) nyugati homlokzat főkapuval Kaposvár-Toponár, Toponári út
hrsz: 13820/1

4. § E rendelet 2009. június 15. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. június 11.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére