Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 41/2009. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) E rendelet alapján támogatás - a Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keretből nyújtott támogatások kivételével - az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak nem minősülő szervezetek részére nyújtható, így támogatásban részesíthetők:

a) kaposvári székhelyű társadalmi, civil szervezetek;

b) önkormányzati és településrészi, valamint a költségvetésük előkészítése során megalapozottan nem tervezhető programok, beruházások, rendezvények lebonyolítása kapcsán költségvetési intézmények;

c) nemzetközi kapcsolatok tárgyában költségvetési intézmények.”

2. § A R. 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Támogatási Keret terhére nyújtott támogatás magasabb szintű közösségi és hazai jogszabályok *  hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.”

3. § A R. 19. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.”

4. § A R. 19. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.”

5. § A R. 20. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) Nem támogathatóak a Keretből a Bizottság 1998/2006/EK rendeletének 1. cikk 1. pontjában meghatározott *  ágazatokban működő vállalkozások.”

6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. július 13.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére