Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2009. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a zenés szórakozóhelyek létesítéséről szóló 40/2009. (VI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az a zenés szórakozóhelyek létesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) E rendelettel egyidejűleg Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2009. (VI. 11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. július 27.

Szita Károly Dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére