Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 3/2009.(III. 03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 24.146.207 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 29.427.517 e Ft-ra, a hiány összege 5.281.310 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 17.869.407 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 18.188.400 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7.115.110 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.141.231 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 5.052.200 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 84.710 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 2.832.877 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 6.276.800 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 11.239.117 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 7.024.318 e Ft-ban

- a felújítások összegét 1.223.022 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 236.312 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 224.646 e Ft-ban

- a felhalmozási célú céltartalékot 915.838 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 4. § (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 5.281.310 e Ft forráskiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 4.346.585 e Ft felhalmozási célú hitel, mely az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 615.732 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében felveendő Panel Plusz hitel, 318.993 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.

4. § A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.729.995 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

4.1. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 45/2009. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére