Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, - a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletre figyelemmel - a következő rendeletet alkotja:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet a következő 20/A. §-al egészül ki:

„20/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

3. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére