Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló, többször módosított 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotta:

1. § A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló, többször módosított 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet a következő 8/A. §-al egészül ki:

„8/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére