Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 66/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló, az 54/2005. (X. 16.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2003. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló, az 54/2005. (X. 16.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2003. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-al egészül ki:

„1/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére