Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 67/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló, többször módosított 16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

1873. január 23-án Kaposvárt rendezett tanácsú várossá nyilvánították. A város 1905-ben kérte a régi címeres pecsétjének megerősítését. Ez meg is történt és az 1906. február 1-jén tartott Közgyűlésen Ferenc József király által megerősített címer és pecsét leírását bemutatták.

Kivonat az okirat szó szerinti szövegéből:

„701/eln. 1899. szám. - ... királyi hatalmunk teljességéből és különös kegyelmünkből a Kaposvár rendezett tanácsú város által bemutatott, régi czímeres pecsétje után alakított czímert ezennel megerősítjük és megengedjük, hogy nevezett város ezen czímert örök időkig használhassa...”

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1906. február 1. napján tartott Közgyűlésen bemutatott okirat szándékát tiszteletben tartva, az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján a város nevének használatáról és jelképeiről, valamint azok használatának rendjéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló, többször módosított 16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet a következő 12/A. §-al egészül ki:

„12/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére