Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 68/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló, többször módosított 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló, többször módosított 16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet a következő 6/A. §-al egészül ki:

„6/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére