Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 69/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 45/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 45/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-al egészül ki:

„2/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére