Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló, a 23/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 48/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló, a 23/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 48/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-al egészül ki:

„1/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

2. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére