Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 75/2009. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló - többször módosított - 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1), illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A szabálysértésekről szóló - többször módosított - 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet az alábbi 5/A. §-al egészül ki:

„(1) Aki ebének tartós egyedi mikrochipes azonosítását a külön jogszabályban meghatározott módon *  nem végzi el, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A külön jogszabályban meghatározott ebtartó, *  aki a külön jogszabályban előírtaktól eltérően egyedi tartós mikrochip azonosító nélküli ebet közterületre visz, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

2. § E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009.november 19.

Szita Károly Dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére