Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 79/2009. (XII. 01.) önkormányzati rendelete

a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló, többször módosított 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A természet adta környezet, s a táj az ember életét gazdagító, széppé tevő, egyedülálló érték.

Az állampolgárok nemes feladata, egyben kötelessége e kincs őrzése, megóvása és széppé formálása. A lakóhely csak akkor lesz igazi otthon, ha polgárai sajátjukként óvják fáit, vizeit, virágait, utcáit, tereit és épületeit.

Fentiekre figyelemmel Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ötv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Deseda tó és környékének természeti értékei megőrzése és védelme érdekében a tó és környékének használatáról és védelméről a következő rendeletet alkotja:

1. § A Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló, többször módosított 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § A tavon csak közüzemi és engedéllyel rendelkező motorcsónakok, továbbá a Városgondnokság által üzemeltetett kikötőkben bérleti szerződés alapján tárolt csónakok közlekedhetnek.”

2. § A R. 1. számú mellékletének 4-5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Csónakot és egyéb vízi járművet tárolni éves bérleti díj ellenében a következő kikötőhelyeken lehet:

Kikötő sorszáma: Kikötő helye: Férőhely:
I. 67-es úttól délre 200 méterre a keleti parton 60
II. Szabadstrand északi vége 28
III/A. Toponári öböl 36
III/B. Toponári öböl 36
IV. Füredi szőlőhegy alatt 40

5. A Közgyűlés határozatában megjelölt bérleti díj ellenében a kikötő üzemeltetője kikötési lehetőséget biztosíthat, melyben az őrzés nem szerepel.”

3. § E rendelet 2009. december 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. november 19.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére