Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 82/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, e rendelet 2. számú mellékletének 1.-5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 10.530 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.”

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 82/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1. Gyermeksírhely 25 évre: 16.290 Ft
2. Felnőtt sírhely 25 évre 20.225 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 22.005 Ft
Szegélysírhely 1 személyes (fél szegély) 22.080 Ft
Szegélysírhely 2 személyes 27.025 Ft
Szegély sarok sírhely 2 személyes 28.605 Ft
3. Sírbolt 60 évre Nyugati, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:
2 személyes kripta építésére 65.855 Ft
4 személyes kripta építésére 108.680 Ft
6 személyes kripta építésére 146.825 Ft
4. Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:
2 személyes kripta építésére 81.280 Ft
4 személyes kripta építésére 136.610 Ft
6 személyes kripta építésére 187.640 Ft
5. Urnahely 10 évre
Urnafülke 17.980 Ft
2 személyes urnafülke (kolumbárium) 23.160 Ft
4 személyes urnafülke (kolumbárium) 32.155 Ft
Urna elhelyezés kriptában 17.980 Ft
Urnahely sírban 17.980 Ft
Urnahely 20 évre
Urnasír 29.730 Ft
Urnakripta 29.730 Ft
6. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett: 14.950 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

2. melléklet a 82/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Temetői létesítmények igénybevétele 29.065 Ft
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 4.020 Ft
Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) 28.560 Ft
Szórás 11.765 Ft

2. A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

Keleti temetőben 2.220 Ft/munka
Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben 1.875 Ft/munka

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére