Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 83/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló - többször módosított - 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletre figyelemmel - a következő rendeletet alkotja:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló - többször módosított -1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 83/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Melléklet az 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

A folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjai

(általános forgalmi adó nélkül)

Éves díj
Kémény típusa Lakossági Közületi
1. Egyedi kémény Ft/kémény 874 874
2. Egycsatornás gyűjtő kémény Ft/szint 874 874
3. Központi hő ellátó és üzemi tüzelő berendezés kémény Ft/fm 63 214
4. Gyárjellegű kémény (120 kW teljesítmény felett) Ft/fm 253 422
5. A 3. és 4. pontokban szereplő kéménytípusokhoz tartozó csatorna és akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával

Az esetenként kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjai

(általános forgalmi adó nélkül)

Lakossági Közületi
1. Az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékai műszaki felülvizsgálata Ft/kémény 5078 6346
2. A kémény, füstcsatornák tervezésével és használatával összefüggő szakvélemények adása Ft/kémény 2541 2541
3. A lakó- és közösségi épületek kéményeinek füstnyomás próbája, kiégetése díjtalan díjtalan
4. A bontási munkát nem igénylő kürtődugulások megszüntetése Ft/óra 2222 2222
5. A nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek
kéményeinek és tartozékainak tisztítása; Ft/kémény 874 874
valamint műszaki felülvizsgálata Ft/kémény 5078 6346
6. A gázfogyasztó berendezések bekötésével összefüggésben a kémények terhelhetőségének megállapítása és az erről szóló nyilatkozat készítése Ft/kémény 5078 6346

  Vissza az oldal tetejére