Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 84/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Vonaljegy - előre váltott 205 Ft

- gépkocsi vezetőnél 300 Ft

b) Egyvonalas bérletjegy 4.250 Ft

c) Egyvonalas fél havi bérletjegy 3.170 Ft

d) Összvonalas bérletjegy 5.590 Ft

e) Összvonalas fél havi bérletjegy 4.165 Ft

f) Összvonalas heti bérletjegy 1.900 Ft

g) Arckép nélküli összvonalas bérletjegy 20.260 Ft

h) Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy 2.100 Ft

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 300 Ft

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja: 410 Ft”

2. § (1) A R. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az arcképes havi bérletek az érvényesség kezdete előtt teljes áron, az érvényesség hónapjának 15-éig 50%-os áron visszaválthatóak.

(3) Az előre váltott vonaljegy a következő árváltozás hatályát megelőző naptól számított egy évig utazásra jogosít vagy ugyanezen időpontig visszaváltható.”

(2) A R. 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 50 Ft.”

3. § (1) A R. 6. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

(1) A megállapított viteldíjon felül

b) 5.500 Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki

ba) jegy nélkül, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe;

bb) olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs olvashatóan tintával rávezetve;

bc) kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít, 8 napon belüli fizetés esetén a pótdíj 6.000 Ft.”

(2) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja 48 órán, illetve két munkanapon belül, a vállalkozó által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül pótdíj fizetése alól, de 600 Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.”

4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Díjcsoport Mennyiségi egység Szóló autóbusz Csuklós autóbusz
a) kilométer díj Ft/km 390 495
b) óradíjtétel Ft/óra 1.950 2.475
c) legcsekélyebb díj (30 km) Ft 11.700 14.850

5. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére