Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 90/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló, többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló- többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. november 19.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 90/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJAK

(a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

1. IDÉNYJELLEGŰ ÁRUSÍTÁS
a) I./A, B övezet: -
b) I./C, D övezet: 3.318,- Ft/m2/hó
c) II. övezet: 1.925,- Ft/m2/hó
d) III/A övezet: 3.206,- Ft/m2/hó
e) III/B, C és IV. övezet 1.624,- Ft/m2/hó
f) V. övezet 625,- Ft/m2/hó
2. ALKALMI ÉS MOZGÓÁRUSÍTÁS
a) I./A, B övezet: -
b) I./C, D övezet: 1.363,- Ft/m2/nap
c) II. övezet: 642,- Ft/m2/nap
d) III/A. övezet: 1.284,- Ft/m2/nap
e) III/B, C; IV.; V övezet: 500,- Ft/m2/nap
f) a Húsvéti és Karácsonyi Vásár időtartamára - az Önkormányzat által e célra kijelölt közterületen - a bérleti díj 249,- Ft/m2/nap
3. VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERT
a) I. övezet A: 642,- Ft/m2/hó
b) I. övezet B: 1.284,- Ft/m2/hó
c) I. övezet C, D: 1.124,- Ft/m2/hó
d) II. övezet: 481,- Ft/m2/hó
e) III/A övezet: 963,- Ft/m2/hó
f) III/B, C; IV.; V övezet: 251,- Ft/m2/hó
4. KIÁLLÍTÁS - ÁRUBEMUTATÁS
a) I. övezet A.B.: 192,- Ft/m2/nap
b) I. övezet C, D: 160,- Ft/m2/nap
c) II. övezet: 127,- Ft/m2/nap
d) III/A övezet: 127,- Ft/m2/nap
e) III/B, C; IV.; V övezet -
5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE
a) I. övezet: -
b) II. övezet: 257,- Ft/m2/nap
c) III/A övezet: 257,- Ft/m2/nap
d) III/B, C; IV.; V övezet: 125,- Ft/m2/nap
6. SÁTORGARÁZS
a) I. övezet: -
b) II. övezet: 2.408,- Ft/parkoló/hó
c) III/A övezet: 2.408,- Ft/parkoló/hó
d) III/B, C; IV.; V övezet: -
7. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS
a) I. övezet: -
b) II. övezet: 98,- Ft/m2/nap
c) III/A övezet: 98,- Ft/m2/nap
d) III/B, C; IV.; V övezet: 63,- Ft/m2/nap
8. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE
a) I. övezet A.B.: 1.512,- Ft/m2/hó
b) I. övezet C, D: 1.212,- Ft/m2/hó
c) II. övezet: 606,- Ft/m2/hó
d) III/A övezet: 908,- Ft/m2/hó
e) III/B, C; IV.; övezet: 361,- Ft/m2/hó
9. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET
a) I. övezet A.B.: 1.212,- Ft/m2/év
b) I. övezet C, D.: 908,- Ft/m2/év
c) II. övezet: 455,- Ft/m2/év
d) III övezet: 606,- Ft/m2/év
e) IV, V. övezet: -
10. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL
a) I. övezet A. B.: 2 hónapig 32,- Ft/m2/nap
3. hónaptól 59,- Ft/m2/nap
b) I. övezet C, D.: 32,- Ft/m2/nap
c) II. övezet: 25,- Ft/m2/nap
d) III/A övezet: 32,- Ft/m2/nap
e) III/B, C övezet: 19,- Ft/m2/nap
f) IV., V. övezet 13,- Ft/m2/nap
11. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY VALAMENNYI ÖVEZETBEN
2.- Ft/m2/nap, de minimum 3.751,- Ft/ nap
11.A PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY
a) I. övezet A., B. 437,- Ft/m2/nap
b) I. övezet C, D. és III./A övezet 375,- Ft/m2/nap
c) II. övezet 188,- Ft/m2/nap
d) III./B,C; IV, V. övezet 125,- Ft/m2/nap
12. 1991.I.1. ELŐTT KÖZTERÜLETRE ÉPÍTETT KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNY
a) I. övezet A. B.: 1.212,- Ft/m2/év
b) I. övezet C, D.: 908,- Ft/m2/év
c) II. övezet 455, - Ft/m2/év
d) III. övezet 606,- Ft/m2/év
e) IV, V. övezet -
13. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE
a) I. övezet 1.125,- Ft/m2/nap
b) II. övezet 876,- Ft/m2/nap
c) III. övezet 1.000, Ft/m2/nap
e) IV, V övezet 375,- Ft/m2/nap”

  Vissza az oldal tetejére