Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 93/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az építményadóról szóló 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke 368,- Ft/m²”.

2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére