Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 3. és 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről a (továbbiakban: helyi értékek) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete az alábbi 90. és 91. ponttal egészül ki:

90. Szent József templom Kaposvár, Kanizsai utca 54.sz.
hrsz.: 13236
91. Szent Margit templom Kaposvár, Füredi utca
hrsz.: 13236

2. § (1) E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 1. számú mellékletének 28. pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2010. február 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére