Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata 10/2010. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

e) Csiky Gergely Színház dolgozóinak elhelyezésére szolgáló lakások

1. Ady E. u. I/6.

2. Bajcsy Zs. u. 11. fsz. 1., fsz. 2.

3. Baross G. u. 25-27. I/6.

4. Baross G. u. 25-27. III/15.

5. Baross G. u. 25-27. III/14.

6. Baross G. u. 25-27. III/17.

7. Béke u. 63. IV/2.

8. Dózsa Gy. u. 2. I/4.

9. Honvéd u. 20/c. VII/1.

10. Honvéd u. 21. X/4.

11. Hunyadi J. u. 79. II/l4.

12. Hunyadi J. u. 79. II/15.

13. Rákóczi tér 6. I-IV. emelet (24 db garzon)

14. Tallián Gy. köz 19.

15. Tallián Gy. u. 122. alagsor (2 különálló szoba közös mellékhelyiségekkel)

16. Tallián Gy. u. 122. sz. fsz. (4 különálló szoba mellékhelyiségekkel)

17. Tallián Gy. u. 122. tetőtér

18. Kossuth L. u. 8/a. „alagsor”

2. § E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. február 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére